प्रदेश लोक सेवा आयोग

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम

बिज्ञापन नं.विवरणडाउनलोड
३८/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह अधिकृत नवौं तह जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिशडाउनलोड
३०/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह जनरल मेडिसिन उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
३१/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह जनरल सर्जरी उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
३२/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
३५/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह पे मेडिसिन उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
३६/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
३७/०७७-७८स्वास्थ्य सेवा, अब्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२३/०७७-७८कृषि सेवा कृषि प्रसार समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२४/०७७-७८कृषि सेवा बागवानी समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२५/०७७-७८कृषि सेवा मत्सय समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२७/०७७-७८कृषि सेवा ला पो डे डे समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२८/०७७-७८कृषि सेवा बाली विकास समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२९/०७७-७८वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२०/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह वि एण्ड आ उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
१९/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह हाइवे उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
१८/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२१/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
२२/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह इरिगेशन उपसमूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
१२-१५/०७७-७८प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
१६/०७७-७८प्रशासन सेवा लेखा समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड
१७/०७७-७८प्रशासन सेवा राजश्‍व समूह अधिकृत नवौं तहको सिफारिशडाउनलोड