भाषा छनौट गर्नुहोस ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम

ग्यालरी

पदाधिकारीहरुको सपथ ग्रहन कार्यक्रम ।

सातै प्रदेशका प्रदेश लोक सेवा आयोग अन्तरक्रिया कार्यक्रम , हेटौडा ।