भाषा छनौट गर्नुहोस ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम

कर्मचारीहरुको विवरण

सि.नं. नाम, थर पद फोटो इमेल
श्री चिरन्जीवी गौतमनि. सचिवgautam2043c@gmail.com
श्री गंगेश गुंजन झाअधिकृत आठौंtogangesh@gmail.com
श्री प्रशन्न राज कर्णकम्प्युटर अधिकृतprashannraj92@gmail.com
सुश्री रजनी कुमारीआइ टी विज्ञaaditee07@gmail.com
श्री अमित कुमार यादवकम्प्युटर अपरेटरamityadac547@gmail.com
श्री प्रविण कुमार लाल कर्णकम्प्युटर अपरेटरprabinkarna@gmail.com
श्री राम प्रवेश यादवसह लेखापालyadavramprabesh4@gmail.com
श्री रामइश्‍वर यादवह.स.चा
श्री सुनिल कुमार मिश्रह‍.स.चा
१०श्री ध्रुव कार्कीह.स.चा.
११श्रीमती फुलकुमारी मेस्तरका.स.