भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं.२

जनकपुरधाम

प्रदेश लोक सेवा आयोगको कर्मचारीहरुको विवरण

सि.नं.नाम, थरपदफोटोइमेल
श्री वीरेन्द्र कुमार यादवप्रदेश सचिव
श्री दीपक कुमार कर्णउप सचिवdeepakkarna1655@gmail.com
श्री गंगेश गुञ्जन झाअधिकृत आठौंtogangesh@gmail.com
श्री प्रशन्‍न राज कर्णकम्प्युटर अधिकृतprashannraj92@gmail.com
श्री अमित कुमार यादवकम्प्युटर अपरेटरamityadac457@gmail.com
श्री रामप्रवेश यादवसह लेखापालyadavramprabesh4@gmail.com
श्रीमती फुल कुमारी मेस्तरकार्यालय सहयोगी
श्रीमती रिना कुमारी यादवकार्यालय सहयोगी
श्री अरमान दर्जीकार्यालय सहयोगी