भाषा छनौट गर्नुहोस । ne Nepali

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं.२

जनकपुरधाम

गृह पेज

  • प्रदेश लोक सेवा आयोगको भवन ।

अध्यक्षको सन्देश

लोक सेवा आयोगको विगत र वर्तमानलाई नियालेर हेर्दा धेरै उकाली ओरालो पार गर्दै आरुनो मौलिकता र गरिमालाई बचाउन सफल देखिन्छ। प्रजातन्त्रको ३ दशकभन्दा पूर्वको सरकारले यसको परिकल्पना गर्दै योग्य र सक्षम कर्मचारीहरु भर्ना गर्न वैधानिक कानून २००४ अनुसार एउटा दरखास्त परिषद खडा गरेको थियो तर उक्त कानून लागू हुन सकेन । तत्पश्चात २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नेपालको लागि एक Public Service Commission (लोक सेवा आयोग) रहनेछ भनी उल्लेख भए अनुसार २००८ साल असार १ गते विधिवत रुपमा Public Service Commission को स्थापना भएको थियो ।….

विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

बिज्ञापन नं.विवरणअन्तिम मितिदोब्बर दरस्तुर मितिडाउनलोड
१-११/०७७-७८राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी/सातौं तह (प्राविधिक) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन२०७७/०९/१५२०७७/०९/२२डाउनलोड
बिज्ञापन नं.विवरणडाउनलोड
१-४/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे/स्यानिटरी/ईरिगेशन/जनरल उपसमूहका इञ्‍जिनियर पदको उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावलीडाउनलोड
५-९/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका इञ्‍जिनियर पदको उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावलीडाउनलोड
१०-११/०७७-७८इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजो/हाईड्रोजियोलोजी समूहका इञ्‍जिनियर पदको उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावलीडाउनलोड
बिज्ञापन नं.विवरणपरीक्षा समयडाउनलोड
१-४/०७७-७८सेवा/समूह/उपसमूह: इञ्जि, सिभिल, हाइवे/स्यानिटरी/ईरिगेशन/जनरल, इञ्जिनियर पदकोप्रथम पत्र : २०७७/११/२२ गते, विहान १० बजे र द्वितीय पत्र दिनको १ बजे ।डाउनलोड
५-९/०७७-७८सेवा/समूह/उपसमूह: इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट, इञ्जिनियर पदकोप्रथम पत्र : २०७७/११/२९ गते, विहान १० बजे र द्वितीय पत्र दिनको १ बजे ।डाउनलोड
१०-११/०७७-७८सेवा/समूह/उपसमूह: इञ्जि., जियोलोजो/हाईड्रोजियोलोजी, हाईड्रोजियोलोजिष्ट पदकोप्रथम पत्र : २०७७/११/२९ गते, विहान १० बजे र द्वितीय पत्र दिनको १ बजे ।डाउनलोड
बिज्ञापन नं.विवरणडाउनलोड
अहिले कुनै विवरण उपल्बध छैन ।
बिज्ञापन नं.विवरणडाउनलोड
अहिले कुनै विवरण उपल्बध छैन ।